<thead id="l85t8"></thead>

  <strike id="l85t8"></strike>
 1. <code id="l85t8"></code>

  <code id="l85t8"></code>
  <code id="l85t8"></code>
   1. 產品查詢:
    產品中心   >   英科乃爾|Incone
    Inconel 718

    Inconel 718相當牌號:
    UNS N07718
    DIN W. Nr. 2.4668
    產品 ASTM
    棒材和鍛件 B 637
    中厚板、薄板和帶材 B 670, B 906
    無縫管和管件 B 983

    化學成分:

    % Ni Fe Cr Mo C Mn Si P S Co Nb+Ta Ti Al Cu B
    最小 50.0 余量 17.0 2.80             4.75 0.65 0.20    
    最大 55.0 21.0 3.30 0.08 0.35 0.35 0.015 0.015 1.00 5.50 1.15 0.80 0.30 0.006

    物理性能:

    密度 8.23 g/cm3
    熔點 1260-1335℃

    特性
    1、易加工性
    2、在700℃時具有高的抗拉強度、疲勞強度、抗蠕變強度和斷裂強度
    3、在1000℃時具有高抗氧化性
    4、在低溫下具有穩定的化學性能
    5、良好的焊接性能
    應用
    燃氣渦輪發動機、火箭發動機、核反應堆和宇宙飛船。
    備注:Inconel™是特種金屬集團公司注冊的商標。

    本公司現貨供應以下牌號鋼板/鍛件/圓棒/切割件等

    鋼種規格10-550mm 化學成分
    C Si Mn Cr Ni Mo V S P Cu 其他金屬
    40CrNiMo-有現貨 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.6-0.9 1.25-1.65 0.15-0.25   ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025  
    5CrNiMo 0.5-0.6 ≤0.40 0.5-0.8 0.5-0.8 1.4-1.8 0.15-0.3   ≤0.03 ≤0.03 ≤0.3  
    5CrNiMoV 0.5-0.6 ≤0.35 0.5-0.8 0.8-1.1 1.4-1.8 0.35-0.5 0.1-0.3 ≤0.03 ≤0.03    
    15CrNi3Mo 0.13-0.19 0.15-0.4 0.4-0.7 0.8-1.2 2.7-3.2 0.3-0.4   ≤0.035 ≤0.035    
    16CrNi4Mo 0.14-0.2 0.17-0.37 0.25-0.55 1.0-1.4 3.8-4.3 0.2-0.3   ≤0.035 ≤0.035    
    17Cr2Ni2Mo 0.14-0.19 0.17-0.37 0.4-0.6 1.5-1.8 1.4-1.7 0.25-0.35   ≤0.035 ≤0.035 ≤0.3  
    17CrNiMo6 0.15-0.2 ≤0.40 0.4-0.6 1.5-1.8 1.4-1.7 0.25-0.35   ≤0.035 ≤0.035    
    18Cr2Ni4WA 0.13-0.19 0.17-0.37 0.3-0.6 1.35-1.65 4.0-4.5     ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 W:0.8-1.2
    18CrNiMo5 0.15-0.21 0.15-0.4 0.6-0.9 0.7-1.0 1.2-1.5 0.15-0.25   ≤0.035 ≤0.035    
    18CrNiMo7-6 0.15-0.21 ≤0.4 0.5-0.9 1.5-1.8 1.4-1.7 0.25-0.35   ≤0.035 ≤0.035    
    20CrNiMo(8620) 0.17-0.23 0.17-0.37 0.6-0.95 0.4-0.7 0.35-0.75 0.2-0.3   ≤0.035 ≤0.035 ≤0.3  
    20CrNi2Mo 0.17-0.23 0.2-0.35 0.4-0.7 0.35-0.65 1.6-2.0 0.2-0.3   ≤0.03 ≤0.03 ≤0.3  
    30CrNi2MoV 0.27-0.34 0.2-0.4 0.3-0.6 0.6-0.9 2.0-2.25 0.15-0.25 0.15-0.3 ≤0.035 ≤0.035    
    30CrNiMo16-6 0.26-0.33 ≤0.40 0.5-0.8 1.2-1.5 3.3-4.3 0.3-0.6   ≤0.025 ≤0.025    
    30CrNiMo8 0.26-0.34 ≤0.40 0.3-0.6 1.8-2.2 1.8-2.2 0.3-0.5   ≤0.035 ≤0.035    
    30Cr2Ni2Mo 0.26-0.34 0.17-0.37 0.3-0.6 1.8-2.2 1.8-2.2 0.3-0.5   ≤0.035 ≤0.035    
    30CrNi3MoV 0.26-0.32 0.15-0.35 0.3-0.5 0.6-1.0 2.8-3.2 0.4-0.5 0.006-0.013 ≤0.035 ≤0.035    
    30Cr2Ni4MoV 0.27-0.34     1.5-1.8 3.5-4.0 0.4-0.55 0.08-0.16 ≤0.035 ≤0.035    
    34CrAlNi7(1.8550) 0.3-0.37 ≤0.40 0.4-0.7 1.5-1.8 0.85-1.15 0.15-0.25   ≤0.035 ≤0.035   Al:0.8-1.2
    34CrNi3Mo 0.3-0.4 0.17-0.37 0.5-0.8 0.7-1.1 2.75-3.25 0.25-0.4   ≤0.035 ≤0.035 ≤0.2  
    34CrNi3MoV 0.3-0.4 0.17-0.37 0.5-0.8 1.2-1.5 3.0-3.5 0.25-0.4 0.1-0.2 ≤0.035 ≤0.035    
    34CrNiMo6 0.3-0.38 ≤0.4 0.5-0.8 1.3-1.7 1.3-1.7 0.15-0.3   ≤0.035 ≤0.035    
    36CrNiMo4 0.32-0.4 ≤0.40 0.5-0.8 0.9-1.2 0.9-1.2 0.15-0.3   ≤0.035 ≤0.035 ≤0.025  
    36CrNiMo6 0.32-0.39 0.1-0.4 0.5-0.8 1.3-1.7 1.3-1.7 0.15-0.3   ≤0.035 ≤0.035    
    40CrNi2Si2MoV 0.38-0.43 1.45-1.8 0.6-0.9 0.7-0.95 1.65-2.0 0.3-0.5 0.05-0.1 ≤0.035 ≤0.035    
    45CrNi4MoW 0.4-0.5     1.2-1.5 3.8-4.3 0.15-0.35   ≤0.035 ≤0.035   W:0.4-0.6
    45CrNiMoV 0.42-0.49 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 1.3-1.8 0.2-0.3 0.1-0.2 ≤0.035 ≤0.035    
    X20CrMoV12-1 0.17-0.23   ≤1.0 10.0-12.0 0.3-0.8 0.8-1.2 0.25-0.35 ≤0.035 ≤0.035    
    X45NiCrMo4 0.4-0.5 0.1-0.4 0.15-0.45 1.2-1.5 3.8-4.3 0.15-0.35   ≤0.035 ≤0.035   W:0.4-0.6
    12Cr2NiWVN 0.09-0.16 0.17-0.37 0.3-0.7 1.9-2.4 0.8-1.2   0.18-0.28 ≤0.035 ≤0.035   W:1.0-1.4
    12Ni19 ≤0.15   0.3-0.8   4.75-5.25     ≤0.035 ≤0.035    
    12CrNi2 0.10-0.17 0.17-0.37 0.3-0.6 0.6-0.9 1.5-1.9            
    20CrNi 0.17-0.23 0.17-0.37 0.4-0.7 0.7-1.0 1.0-1.4     ≤0.035 ≤0.035    
    40CrNi 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.45-0.75 1.0-1.4     ≤0.035 ≤0.035    
    12-20-30CrNi3   0.17-0.37 0.3-0.6 0.6-0.9 2.75-3.15     ≤0.035 ≤0.035 ≤0.03  
    15Cr2Ni2 0.12-0.17 0.17-0.37 0.3-0.6 1.4-1.7 1.4-1.7     ≤0.035 ≤0.035    
                           
    鋼種規格10-550mm 化學成分
    C Si Mn Cr Ni Mo V S P Cu 其他金屬
    16NiCrMo2                      
    16NiCrMo16-5 0.14-0.18 ≤0.4 0.25-0.55 1.0-1.4 3.8-4.3 0.2-0.3   ≤0.035 ≤0.035    
    18CrMnNi2Mo                      
    19CrNi5 0.16-0.21 0.15-0.35 0.7-1.1 0.8-1.2 0.8-1.2 ≤0.1   0.015-0.030 ≤0.035    
    20Cr2Ni4 0.17-0.23 0.17-0.37 0.3-0.6 1.25-1.65 3.25-3.65     ≤0.035 ≤0.035 ≤0.03  
    20Ni3Mo(4820) 0.17-0.21 0.17-0.37 0.5-0.7   3.25-3.75 0.2-0.3   ≤0.035 ≤0.035    
    39NiCrMo3 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.6-0.9 0.7-1.0 0.15-0.25   ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025  
    1.2311 0.28-0.4 0.2-0.8 0.6-1.0 1.4-2.0 0.85-1.15 0.3-0.55   ≤0.035 ≤0.035    
    1.2329 0.43-0.48 0.60-0.75 0.65-0.85 1.65-1.85 0.45-0.6 0.25-0.35 0.17-0.22 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.3  
    1.2714 0.5-0.6 0.1-0.4 0.65-0.95 1.0-1.3 1.5-1.8 0.45-0.55 0.07-0.12 ≤0.03 ≤0.03    
    1.2738 0.35-0.45 0.2-0.4 1.3-1.6 1.8-2.1 0.9-1.2 0.15-0.25   ≤0.035 ≤0.035    
    1.2746 0.41-0.49 0.15-0.35 0.6-0.8 1.4-1.6 3.8-4.2 0.73-0.85 0.45-0.55 ≤0.025 ≤0.020    
    1.2767 0.4-0.5 0.1-0.4 0.2-0.5 1.2-1.5 3.8-4.3 0.15-0.35   ≤0.005 ≤0.025    
    1.5715(16NiCrS4) 0.13-0.19 ≤0.4 0.7-1.0 0.6-1.0 0.8-1.1     ≤0.035 ≤0.035    
    1.5752 0.14-0.20 ≤0.4   0.6-1.0 3.0-3.5     ≤0.035 ≤0.035    
    1.5919 0.14-0.19 ≤0.4   1.4-1.7 1.4-1.7     ≤0.035 ≤0.035    
    1.8550 0.3-0.37 ≤0.4 0.4-0.7 1.5-1.8 0.85-1.15 0.15-0.25   ≤0.035 ≤0.035   Al:0.8-1.2
    W1.6582 0.3-0.38 ≤0.4 0.5-0.8 1.3-1.7 1.3-1.7 0.15-0.30   ≤0.03 ≤0.035    
    826M40 0.36-0.44 ≤0.4 0.45-0.7   2.3-2.8 0.45-0.65   ≤0.035 ≤0.035    
    8640 0.4-0.45 0.15-0.35 0.75-1.0 0.4-0.6 0.4-0.7   0.15-0.25 ≤0.035 ≤0.035    
    EN26 0.36-0.44 0.1-0.4 0.45-0.7 0.5-0.8 2.3-2.8 0.4-0.66   ≤0.035 ≤0.035    
    EN36 0.13-0.17 0.2-0.5 1.3-1.6         ≤0.035 ≤0.035    
    WB36 ≤0.17 0.25-0.5 0.8-1.2   1.0-1.3 0.25-0.5 0.015-0.045 ≤0.035 ≤0.035 0.5-0.8  
    718(P20+1Ni) 0.28-0.4 0.2-0.8 0.6-1.0 1.4-2.0 0.8-1.2 0.3-0.55   ≤0.035 ≤0.035    
    4330V 0.28-0.35 0.1-0.3 0.75-1.0 0.8-1.1 1.6-2.6 0.4-0.6 0.05-0.15 ≤0.005 ≤0.02    
    4340 0.38-0.43 0.15-0.35 0.6-0.8 0.7-0.9 1.65-2.0 0.2-0.3   ≤0.040 ≤0.035    
    4340V 0.42-0.49 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 1.3-1.8 0.2-0.3 0.1-0.2        
    4720                      
    4Cr2MoVNi 0.35-0.45 ≤0.4 ≤0.4 1.8-2.2 1.1-1.5 0.45-0.6 0.1-0.3 ≤0.025 ≤0.025    
    15MnCrNiMo 0.12-0.19 ≤0.4 0.7-0.9 0.45-0.65 0.7-1.0 0.45-0.65   ≤0.025 ≤0.025    
    15MncrNi4Mo 0.12-0.19 ≤0.4 0.7-0.95 0.1-0.2 3.25-3.75 0.3-0.4   ≤0.025 ≤0.025    
    655M13 0.1-0.16 0.1-0.35 0.45-0.6 0.7-1.0 3.0-3.75 0.15-0.17   ≤0.035 ≤0.035    
    5Cr2NiMoVSi 0.47-0.53 0.6-0.8 0.4-0.6 1.6-2.0 0.9-1.2 0.9-1.2 0.3-0.5        
    37CrNi3 0.34-0.41 0.17-0.37 0.3-0.6 1.2-1.6 3.0-3.5            
    14NiCr10                      
    14Nicr14                      
    SNCM616 0.13-0.2 0.15-0.35 0.8-1.2 1.4-1.8 2.8-3.2 0.4-0.6   ≤0.030 ≤0.030    
    4Cr14Ni4W2Mo 0.4-0.5 ≤0.08 ≤0.7 13-15 13-15 0.25-0.4   ≤0.030 ≤0.035   W:2.0-2.75

    上海博中JS集團


    分享
    24小时日本在线www免费的,99九九久精品视在线观看视频,国产精品午夜一级毛片密呀,亚洲 激情 综合 区一区二区
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>